סרטן המעי הגס ובלוטות לימפה נגועותסרטן המעי הגס הוא הסרטן השלישי בשכיחותו אך נכון ל-2014 מדובר על סוג הסרטן השני מבחינת אחוזי התמותה מבין כל סוגי הסרטן. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבמקרים רבים הסרטן לא מאובחן אלא בשלב מאוחר יחסית שבו כבר לא ניתן להציל את חיי החולים.

מאחר וסמוך מאוד למעי הגס ממוקמות בלוטות לימפה רבות, הרי שקיים קשר הדוק בין הגידול הממאיר לבלוטות הלימפה באזור. למעשה לפי כל שיטות הדירוג והסיווג של שלבי סרטן המעי הגס ישנה התייחסות לבלוטות הלימפה.

במאמר זה נפרט אודות שיטות הסיווג השונות של סרטן המעי הגס על מנת להדגים את הקשר המיוחד בין סוג זה של סרטן לבין בלוטות הלימפה.

ראשית יש להסביר כי המונח "נגועות" בא לתאר מצב שבו הגידול הממאיר הצליח לפלוש לרקמה אחרת.   בלוטות לימפה נגועות מהוות סיכון רב ביותר שכן לאחר הפלישה לבלוטות הלימפה, התאים הסרטניים יכולים לנוע במערכת הלימפה ולפלוש בשלב מאוחר יותר גם לאיברים מרוחקים בגוף. כמו כן יש לציין כי קיימת חשיבות עליונה לאבחון של בלוטות לימפה נגועות שכן מצב זה מחייב התייחסות שונה לגמרי לחולה מבחינת הטקטיקה הטיפולית במחלתו.

דירוג דיוקס

דירוג דיוקס הוא דירוג שנהוג היה להשתמש בו בעבר על מנת להעריך את השלב שבו נמצאת המחלה. כבר במדד זה שכיום כבר פחות נמצא בשימוש הייתה התייחסות לבלוטות הלימפה הנגועות.

סך הכול ישנם ארבעה שלבים לפי דירוג דיוקס: בשלב הראשון הסרטן עדיין נמצא במעי בלבד, בשלב השני הגידול כבר התפשט דרך השריר בדופן המעי אבל לא קיימות בלוטות לימפה נגועות ואילו בשלב השלישי הגידול הצליח לפלוש לבלוטת לימפה אחת או למספר בלוטות לימפה.

בנקודה זו חשוב לציין כי ברוב המוחלט של המקרים הרקמה הראשונה אליה פולש הגידול שהחל את דרכו במעי הגס היא בלוטות הלימפה.

דירוג TNM

שיטת הדירוג TNM היא שיטת דירוג מתקדמת יותר שמשמשת לסווג את המחלה תוך התייחסות למידת ההתפשטות של התאים הסרטניים בדפנות המעי, לקיום או אי קיום של גרורות ולמידת ההשפעה או הפלישה של הגידול לבלוטות הלימפה הסמוכות למעי הגס.

האות T מייצגת את המילה גידול או Tumor בלעז, האות N מייצגת את המילה בלוטה או Node בלעז ומתייחסת לבלוטות הלימפה ואילו האות M מייצגת את המילה גרורות או Metastases  בלעז.

סך הכול מבחינת ההתייחסות לבלוטות הלימפה שיטת הדירוג הזו מתייחסת לשלושה מצבים נפרדים. בשלב שנקרא N0 בלוטות הלימפה כלל אינן מושפעות, בשלב שנקרא N1 בין בלוטה אחת לשלוש בלוטות מושפעות ואילו בשלב N2 לפחות ארבע בלוטות מושפעות.

דירוג השלבים

במקרים מסוימים הרופאים משלבים את הנתונים משיטת ה- TNM ומסווגים את הגידול לפי שלבים החל משלב 0 ועד לשלב 4. גם כאן ניתן לראות התייחסות נרחבת לבלוטות הלימפה הנגועות. כך למשל בשלב 1 בלוטות הלימפה לא נגועות כלל ובשלב C3 לעומת זאת שנחשב לשלב מאוד מתקדם, הגידול הצליח לפלוש לפחות לארבע בלוטות סמוכות.

המשמעויות הטיפוליות במקרים אלו

ההתייחסות למידת הפלישה של הגידול הסרטני לבלוטות הלימפה משפיעה על הבחירה בטכניקת הטיפול כפי שציינו.

עם זאת, יש להבין כי גם במידה ולא נמצאה עדות לכך שהגידול הצליח לפלוש לבלוטות הלימפה, עדיין ברוב המוחלט של המקרים נהוג להסיר את הבלוטות בניתוח להסרת המעי הגס וזאת על מנת למנוע מצבים שבהם הגידול יחזור משום שהפלישה לבלוטות הלימפה לא אובחנה לפני ביצוע הניתוח.

דילוג לתוכן