מחקרסרטן המעי גס (CRC) הוא בין הסיבות המובילות לתמותה בארצות הברית ואירופה, כאשר כל שנה מוערכים כ- 147,000 מקרים חדשים ו-50,000 מקרי מוות בארצות הברית בלבד. הנתונים האחרונים מצביעים על ירידה בכל רחבי העולם, כאשר שכיחות המחלה בארצות הברית היא כ- 3% לשנה בגברים ו -2.2% בנשים.

מחקרים אחרונים דיווחו על הגירה הדרגתית של מיקום הגידול ממיקום דיסטלי למיקום פרוקסימלי יותר של המעי הגס, ומשמעותו בסיכויי החלמה גרועים יותר. לממצאים אלה יש השלכות גם על מיקום ההקרנות, אשר משפיעים בתורם על שיעורי הכריתה והצלחת הריפוי כולו.

במחקרים אשר בדקו הבדלים בין נשים וגברים היו לא חד משמעיים. עם זאת, הם דיווחו על שכיחות גבוהה יותר של סרטן המעי הגס ופי הטבעת בצד שמאל בגברים מבוגרים וסרטן – צדדי בנשים. מחקרים שניסו לבדוק הבדלים בהישרדות, היו סותרים ולא חד משמעיים.

מהלך המחקר

בישראל, מגמות ההגירה של אתר הגידול היו דומות לאלה שדווחו במקומות אחרים, אולם נמצאה מחלה פחות מתקדמת בקבוצות הקשישים. לעומת זאת, בקרב האוכלוסייה הערבית המקומית, אשר דומה ומבטאת מגמות דומות לאלה של האוכלוסייה היהודית בישראל, נצפתה עלייה בנגעים בצד שמאל ובפי הטבעת. בנוסף לשינויים אלה אשר היו ידועים, מטרת המחקר הייתה להעריך את ההבדלים בין המינים מבחינת פתולוגיה ותוצאות הריפוי, כפי שהם נאספו במוסד יחיד על פני תקופה של 14 שנים.

החולים שנכללו במחקר היו חולים אשר עברו כריתת מעי גס בבית חולים השרון, בפתח תקווה, בין ינואר 1989 ועד דצמבר 2002. החולים שנכללו באנליזה עברו אבחון היסטולוגי על פי ה ICD-10. סוגי הגידולים חולקו על פי המיקום המדויק בו הם נמצאו (מעי גס-צדדי, מעי גס עולה ועוד). נתונים דמוגרפיים בסיסיים (כמו גיל, מגדר), נתונים פתולוגיים (סיווג ומעורבות בלוטות לימפה), שלב הסרטן והישרדות נאספו גם הם ונרשמו.

תוצאות

המחקר כלל 431 חולים עם סרטן מעי גס (גיל ממוצע 68.2 +11.2 שנים, בטווח של 28-92 ). מתוכם היו 233 גברים (54%) (גיל ממוצע 68.9) ו-198 נשים (46%) (גיל ממוצע 67.3). נמצאו שינויים משמעותיים בין המינים בסימפטומים המקדימים, כך שדימום רקטלי הופיע יותר אצל גברים לעומת נשים וכך גם חולשה / עייפות, ודם סמוי. עצירות כסימפטום הייתה שכיחה יותר בנשים, כמו גם כאבי בטן ואנמיה בשיעורים משמעותיים.

לא נמצאו הבדלים בין המינים ביחס לשלב הגידולים הצדדיים או בגידולים במעי הגס ובפי הטבעת. לאחר חמש שנות מעקב נצפו 74 מקרי מוות (19 גברים, 55 נשים) וכתוצאה מכך שיעור ההישרדות לאחר 5 שנים היה 82.8% (91.8% בקרב הגברים לעומת 72.2%, אצל הנשים).

באופן כללי, ההישרדות ל- 10 שנים הייתה גבוהה יותר אצל גברים (40.6%) לעומת נשים (23.9%).

משמעות הממצאים

ממצאי מחקר זה העלו הבדלים בין המינים באופן משמעותי, הן ביחס לסימפטומים המקדימים את
סרטן המעי גס (CRC) והן ביחס לאתר הגידול. בנשים התגלו גידולים גדולים ומתקדמים יותר אשר עירבו את בלוטות הלימפה. נשים מעל גיל 65, (ללא קשר למיקום הגידול או השלב בו נמצא) הראו הישרדות נמוכה יותר בהשוואה לגברים.

המגבלה העיקרית של המחקר הוא מספר המשתתפים המועטים באופן יחסי. ההבדלים בהישרדות הקשורים למגדר מורכבים ומשתנים על פי קבוצות משנה ספציפיות. במחקר סקוטי דומה נמצא כי דווקא לנשים היה יתרון הישרדותי מתחת לגיל 75, אך רק כאשר הניתוחים בוצעו מתוך כוונה ובחירה (לא ניתוחי חירום).

דילוג לתוכן